ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Σκοπός

Στα πλαίσια προσφοράς των προϊόντων μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να διευκολύνουμε τη σχέση μας μαζί σας και για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία. Μέσω της Δήλωσης Απορρήτου θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

2. Πως συλλέγουμε τα δεδομένα

Τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, μέσω της φόρμας παραγγελίας μας, μέσω φόρμας αίτησης πρόσληψης και συνεργασίας, μέσω της εγγραφής στο newsletter, μέσω τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιον άλλο τρόπο μπορεί να μας στείλετε τα δεδομένα σας.

3. Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε, και γιατί είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση.

NoΣκοπός επεξεργασίας δεδομένωνΕίδος δεδομένωνΓιατί είναι απαραίτητη η συλλογή
αυτών των δεδομένων;
1 Εκτέλεση των παραγγελιών σας. Προσωπικά στοιχεία όπως:
 • Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου προσώπου.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, email address, Τηλέφωνο)
 • ΑΦΜ και ΔΟΥ υποκείμενου προσώπου
 • Στοιχεία εισόδου στον λογαριασμό που διατηρείτε στο κατάστημά μας.
Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η
εγγραφή/σύνδεση σας, να ολοκληρωθεί
η παραγγελία σας, ή να γίνουν τυχόν επιστροφές.
2 Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων,
αντιμετώπιση προβλημάτων
Προσωπικά στοιχεία όπως:
 • Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου προσώπου.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, email address, Τηλέφωνο)
 • ΑΦΜ και ΔΟΥ υποκείμενου προσώπου
 • Στοιχεία εισόδου στον λογαριασμό που διατηρείτε στο κατάστημά μας.
Για τη σωστή αντιμετώπιση των ερωτήσεων,
τυχόν παραπόνων και προβλημάτων. Έχουμε
έννομο συμφέρον να προσφέρουμε τη βέλτιστη εμπειρία
για τους πελάτες μας και να αντιμετωπίσουμε
τυχόν προβλήματα.
3 Εγγραφή στο newsletter μας  Προσωπικά στοιχεία όπως:
 • Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου προσώπου.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, email address, Τηλέφωνο)
Για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και
προσφορές από την εταιρία μας αφού δώσετε
τη συγκατάθεσή σας
4 Δημιουργία λογαριασμού μέλους με την χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης  Προσωπικά στοιχεία όπως:
 • Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου προσώπου.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, email address, Τηλέφωνο)
Για να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας
χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε
εκ νέου τα στοιχεία σας
5 Συλλογή και διαχείριση αιτήσεων πρόσληψης  Προσωπικά στοιχεία όπως:
 • Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου προσώπου.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, email address, Τηλέφωνο)
 • ΑΦΜ και ΔΟΥ υποκείμενου προσώπου
 • Ακόμη, τα όποια στοιχεία αναγράφονται στο βιογραφικό που καταθέτει στην εταιρεία μας.
Όλα τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται
μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης πρόσληψης θα χρησιμοποιηθούν
μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση και τη διαχείριση
των αιτήσεων πρόσληψης και για στατιστικούς λόγους.
6 Συλλογή και διαχείριση αιτήσεων συνεργασίας

Προσωπικά στοιχεία όπως:

 • Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου προσώπου.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, email address, Τηλέφωνο)
 • ΑΦΜ και ΔΟΥ υποκείμενου προσώπου
 • Στοιχεία συνεργαζόμενης εταιρείας (επωνυμία, δραστηριότητα,
  τηλέφωνο, υπεύθυνος επικοινωνίας και γενικότερα οποιαδήποτε
  στοιχεία κριθούν απαραίτητα για την απρόσκοπτη συνεργασία)
Όλα τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες
που παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης συνεργασίας θα χρησιμοποιηθούν
μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση και τη διαχείριση
των αιτήσεων συνεργασίας και για στατιστικούς λόγους.

4. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

     Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά από τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους. Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

5. Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

     Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος /οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

     Τα δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες με μας εταιρείες, που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών.

     Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων & υπηρεσιών μας.

     Ακόμα για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως μεταφορικές εταιρίες ή επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής.

     Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας, καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.

     Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι.

     Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με τους ανεξάρτητους αυτούς εργολάβους οι οποίες τους υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν.

     Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

6. Ασφάλεια δεδομένων

     Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

 • Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL.
 • Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
 • Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους μας και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς.

Οι συνεργαζόμενοι αυτοί φορείς και ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου (ενότητα 5: αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους).

7. Πρόσβαση ανηλίκων

     Τα προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

8. Cookies

     Τα Cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου το οποίο ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως για να επιτρέπουν τη λειτουργία ή την αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός ιστοτόπου, καθώς και για την παροχή πληροφοριών στους ιδιοκτήτες του ιστοτόπου.

  8.1 Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

     Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη δικτυακή υπηρεσία ανάλυσης Google Analytics, της εταιρίας Google, Inc. (γνωστής απλώς ως Google), ως εργαλείο ανάλυσης της χρήσης του. Για τον σκοπό αυτό, η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies», μικρά αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετεί στον υπολογιστή σας.Οι πληροφορίες που παράγονται από αυτά τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου –οι συνήθεις πληροφορίες διαδικτυακού βιβλίου συμβάντων, συμπεριλαμβανόμενης της διεύθυνσης IP του υπολογιστή σας, και πληροφορίες για τη συμπεριφορά του επισκέπτη, αλλά σε ανώνυμη μορφή– διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στην Google. Πριν αποστείλουμε στη Google τη διαδικτυακή σας διεύθυνση (IP), την καθιστούμε ανώνυμη. 

     Μπορείτε να εμποδίσετε τη λειτουργία των cookies της Google Analytics  κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την πρόσθετη λειτουργία Google Analytics Opt-out Browser Add-on.Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να καταγραφεί αν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συμφωνήσει (ή όχι) για τη χρησιμοποίηση cookies σ’ αυτόν τον ιστότοπο, έτσι ώστε να μη σας τίθεται το ίδιο ερώτημα κάθε φορά που τον επισκέπτεστε.

  8.2 Πώς να ελέγχετε τα cookies.

     Μπορείτε να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies κατά βούληση. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας και να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ώστε να μην επιτρέπουν την τοποθέτησή τους.

  8.3 Διαχείριση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν:

· να βλέπετε ποια cookies έχετε και να τα διαγράφετε κατά περίπτωση

· να αποκλείεται την τοποθέτηση cookies από τρίτους

· να αποκλείεται την τοποθέτηση cookies από συγκεκριμένους ιστοτόπους

· να αποκλείεται την τοποθέτηση όλων των cookies γενικώς

· να διαγράφετε όλα τα cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Εάν επιλέξετε να διαγράψετε τα cookies, πρέπει να γνωρίζετε ότι τυχόν προτιμήσεις θα χαθούν. Επίσης, εάν αποκλείσετε εντελώς την τοποθέτηση cookies, πολλοί ιστότοποι (μεταξύ αυτών και ο δικός μας) δεν θα λειτουργούν σωστά και οι διαδικτυακές αναμεταδόσεις δεν θα λειτουργούν καθόλου. Για τους λόγους αυτούς, δεν συνιστούμε την απενεργοποίηση των cookies.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies και την διαχείρισή τους μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

cookiesandyou.com

wikipedia.org

www.allaboutcookies.org

9. Τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

     Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλεται και τα ανάλογα αιτήματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό
 • Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης - όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

     Όλα τα αιτήματά σας που αφορούν τα παραπάνω δικαιώματα, μπορούν να υποβάλλονται μέσω email: info@menekoucrosses.gr

     Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του.

     Σε περίπτωση που η εταιρία μας απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλεται καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας.

     Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

  10.Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

     Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου. 

  11.Υπεύθυνος Επικοινωνίας για θέματα που αφορούν τα δεδομένα σας

     Αυτός ο ιστότοπος ανήκει στην εταιρία Μενέκου Ελισσάβετ. Εάν ανά πάσα στιγμή πιστεύετε ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων, παρακαλώ επικοινώνησε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@menekoucrosses.gr. O Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι η Μενέκου Ελισσάβετ.

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Έχεις ήδη λογαριασμό;
Σύνδεση Ή Reset password