Αποστολές προϊόντων

     Οι παραγγελίες αποστέλλονται γενικά εντός 2 ημερών από την παραλαβή της πληρωμής και αποστέλλονται μέσω της  courier. Τα έξοδα αποστολής περιλαμβάνουν τα έξοδα διακίνησης και συσκευασίας καθώς και τα έξοδα ταχυδρομικών αποστολών.

     Τα τέλη διακίνησης είναι σταθερά, ενώ τα τέλη μεταφοράς ποικίλλουν ανάλογα με το συνολικό βάρος της αποστολής. Σας συμβουλεύουμε να ομαδοποιήσετε τις επιλογές σας σε μία παραγγελία. Δεν μπορούμε να ομαδοποιήσουμε χωριστά δύο ξεχωριστές παραγγελίες, ενώ για κάθε μία από αυτές θα ισχύουν τα έξοδα αποστολής. Η συσκευασία σας θα αποσταλεί με δική σας ευθύνη, αλλά δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των παραγγελθέντων αντικειμένων.

Τα προϊόντα συσκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι καλά προστατευμένα.

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Έχεις ήδη λογαριασμό;
Σύνδεση Ή Reset password