1. Χρήση της Ιστοσελίδας

1.1. Χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας

     Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι έχετε το υλικό και το λογισμικό που απαιτούνται για τη χρήση του Διαδικτύου και την περιήγηση στην Ιστοσελίδα.

     Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι το Διαδίκτυο δεν επιτρέπει την εξασφάλιση της ασφάλειας, της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των μεταδόσεων δεδομένων. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις, διαγραφές, καθυστερήσεις, βλάβες (συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται στην ύπαρξη ιών), προβλήματα στη γραμμή επικοινωνίας, κακόβουλο υλικό και λογισμικό επί του οποίου δεν έχουμε κανέναν έλεγχο, ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή υποβάθμιση του υλικού που μπορεί να δημοσιεύσετε στην παρούσα Ιστοσελίδα.

     Η Εταιρεία προσπαθεί να ενημερώνει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και να παρέχει στους Χρήστες τη δυνατότητα ασφαλούς περιήγησης και ακριβείς πληροφορίες των αγαθών της. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια ή την πληρότητα των δεδομένων που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα της.      Συνεπώς, η Εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, καθώς και για κάθε βλάβη που προκύπτει από κακόβουλη εισβολή τρίτων και που έχει ως αποτέλεσμα την παραποίηση των εν λόγω δεδομένων.

     Τέλος, εκτός εάν άλλως ορίζεται, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν αποτελούν προσφορά προς πώληση, αλλά μια γενική παρουσίαση της γκάμας των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουμε στη χώρα στην οποία έχει δημοσιευθεί ή προβάλλεται η Ιστοσελίδα.

1.2. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

     Η Εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί την Ιστοσελίδα προσβάσιμη, χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωμένη να το εξασφαλίζει στο διηνεκές. Διευκρινίζεται ότι, για λόγους συντήρησης, ενημέρωσης και για κάθε άλλη αιτία, κυρίως τεχνικής φύσεως, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να διακοπεί, ή καθυστερεί, ή δεν ανταποκρίνεται πλοήγησης στις εντολές του Χρήστη. 

     Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για αυτές τις διακοπές ή προβλήματα πλοήγησης και για τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από αυτές για τον Χρήστη.

1.3. Υπερσυνδέσεις στην Ιστοσελίδα

Οι υπερ-συνδέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Ιστοσελίδα μπορεί να οδηγήσουν τον Χρήστη σε διαδικτυακούς τόπους των διαφόρων συνεργατών. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν έχει επαληθεύσει όλες τις ιστοσελίδες που πιθανώς είναι συνδεδεμένες με τη δική της, ούτε το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές και, συνεπώς, αποποιείται κάθε ευθύνη τόσο ως προς το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών, όσο και ως προς τη χρήση που γίνεται από τον Χρήστη. Η χρήση αυτών των ιστοσελίδων από τον Χρήστη αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου.

1.4. Cookies

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του Χρήστη με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της πλοήγησής του στην Ιστοσελίδα και την εξατομίκευση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστης μπορεί να μην αποδεχθεί την εγκατάσταση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησής του. Ωστόσο, για να επωφεληθεί κανείς από όλες τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας, είναι προτιμότερο να ρυθμίσει τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής του ώστε να δέχεται τα cookies. Πληροφορίες σχετικά με τα cookies της Ιστοσελίδας

2. Τροποποίηση των όρων χρήσης

     Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, ανά πάσα στιγμή, των παρόντων γενικών όρων χρήσης της Ιστοσελίδας, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να συμμορφωθεί με κάθε καινούργιο κανονισμό ή νομοθεσία ή/και να βελτιώσει την πρόσβαση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα, ή και να αποτρέψει ανεπιθύμητες εισόδους. Κάθε τροποποίηση που αφορά στη χρήση της Ιστοσελίδας θα ενσωματώνεται στους παρόντες γενικούς όρους χρήσης και, κατόπιν της ανάρτησης αυτής, τεκμαίρεται αμάχητα ότι γίνεται αποδεκτή από κάθε χρήστη που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα.

     Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους, θα εκδικάζεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας.

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Έχεις ήδη λογαριασμό;
Σύνδεση Ή Reset password